Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Mooi Eveline verwerkt van haar klanten.

Indien u klant wordt van Mooi Eveline of om een andere reden persoonsgegevens aan Mooi Eveline verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren u om de Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw persoonlijke administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Eveline Goossens eigenaresse van Schoonheidsdsalon Mooi Eveline
Willem Alexanderplein 15
5271AR Sint-Michielsgestel
06-31381977
Info@mooi-eveline.nl
KVK 55523374

2. Welke gegevens verwerkt Mooi Eveline en met welk doel
2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • a) Voor- en achternaam, geboortedatum;
  • b) Adresgegevens en eventueel postadres (wanneer nodig);
  • c) Telefoonnummer;
  • d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier;
  • e) Voor- en na foto’s verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
    1) Uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.
    2) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid kunnen worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.
3. Bewaartermijnen
3.1 Mooi Eveline verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Mooi Eveline passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de eigenaresse van Mooi Eveline kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Eveline zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst, hierover informeren

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse.

5.3 Indien u klachten hebt over de wijze waarop Mooi Eveline uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaresse van Mooi Eveline via Info@mooi-eveline.nl.

Wijzigingen
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

CONTACTGEGEVENS
Willem Alexanderplein 15
5271 AR Sint-Michielsgestel
06-31381977
Info@mooi-eveline.nl


Social Media

Vind me op Facebook!